SERVEIS

Proveïm els següents serveis: GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA REPRODUCCIÓ DERMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA MEDICINA INTERNA CIRUGÍA GENERAL UROLOGIA PODOLOGIA PSICOLOGIA LOGOPÈDIA FISIOTERAPIA PODOLOGIA OSTEOPATIA FISIOTERÀPIA DE SÒL PELVIÀ TERÀPIES INTEGRATIVES ANÀLISIS CLÍNIQUES